Finanse On-Line

Bardzo ciekawie o gospodrace, finansach oraz biznesie…

Archive for the ‘Inwestycje’ Category

04
Mar

Inwestycja w dzieła sztuki

Dzieła sztuki stanowią kulturalne dziedzictwo narodów i cywilizacji. Nie przeszkadza to jednak w tym by były znakomitym źródłem zarobku. W takim wypadku mówimy o inwestycjach w dzieła sztuki. Istnieją zasadniczo dwa typy inwestycje w dzieła sztuki. W pierwszym przypadku inwestujemy w zakup dzieł sztuki artystów uznanych, cieszących się powodzeniem, a w wielu przypadkach od dawna nieżyjących. Ich sztuka może być warta miliony euro czy dolarów.   Tego typu inwestycje przeznaczone są, zatem dla zamożnych inwestorów. W innym przypadku możemy zainwestować  [ Read More ]

Read More
26
Lut

Inwestycje w papiery wartościowe

Papiery wartościowe, jakie znamy z życia codziennego to najczęściej akcje spółek akcyjnych oraz obligacje emitowane przez Skarb Państwa. W obydwa te rodzaje papierów wartościowych możemy inwestować. Jednak inwestycje tego typu mogą mieć różne konsekwencje. Jak się okazuje inwestycje w akcje spółek giełdowych mogą nam dać duży zysk w krótkim czasie. Z drugiej jednak strony niekorzystna zmiana kursów i nieodpowiednie ruchy na rynku mogą spowodować, iż stracimy cały zysk, a także cały zainwestowany kapitał dosłownie z dnia na dzień.   Dlatego  [ Read More ]

Read More
20
Lut

Zalety lokat bankowych

Lokaty bankowe są jednym z najbardziej pewnych instrumentów inwestycyjnych, jakie możemy spotkać w ofercie instytucji finansowych oraz ogólnie na rynku inwestycyjnym czy też finansowym. W takim wypadku najciekawszym i najpewniejszym wyborem są lokaty bankowe. Lokaty w instytucjach pozabankowych nie posiadają takich gwarancji i mogą okazać się próbą oszustwa klientów. Niestety wciąż znajdują się osoby chętne zaryzykować kuszone o wiele większym oprocentowaniem i możliwością o wiele większych zysków niż ma to miejsce w przypadku lokat bankowych.   Lokaty bankowe to bardzo  [ Read More ]

Read More

Przyjaciele: